Przejdź do treści

Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Sikorskiego

Szkolenie nauczycieli – dzień 4

Czwarty dzień szkolenia dla nauczycieli liceum w Grecji był pełen nowoczesnych technologii i innowacyjnych podejść do edukacji.

Rano grupa uczestniczyła w zajęciach szkoleniowych, których tematem było wykorzystanie technologii w edukacji. Dowiedzieli się, między innymi, jak lepiej robić zdjęcia, czym są linie siatki, jak prawidłowo komponować zdjęcia w trybie portretowym, jak ustawiać ostrość. Nauczyciele mieli okazję poznać różnorodne narzędzia, aplikacje i platformy, które mogą wspierać proces nauczania i uczenia się. Zaprezentowane zostały praktyczne zastosowania technologii w klasie pokazując jak mogą one zwiększyć zaangażowanie uczniów, ułatwić i uatrakcyjnić przyswajanie wiedzy.

Podczas popołudniowych warsztatów, których celem było tworzenie interaktywnych lekcji on-line i zasobów edukacyjnych nauczyciele odkrywali różne sposoby tworzenia atrakcyjnych materiałów, które angażują uczniów i rozwijają ich umiejętności. Uczestnicy mieli okazję eksperymentować z różnymi multimedialnymi narzędziami i platformami, które mogą urozmaicić proces nauczania i zapewnić interaktywność w klasie.

Wyjazd edukacyjny do Grecji w ramach projektu nr 2022-1-PL01-KA121-SCH-000063815 Erasmus+