Przejdź do treści

Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Sikorskiego

Biblioteka

“Biblioteka to nie tylko zbiór książek, to także centrum życia, podstawowe ogniwo społeczeństwa. Biblioteka zawsze stanowiła jądro cywilizacji. To była przestrzeń, która formowała całą resztę – tradycję i pamięć, rozum i postęp.”

Pracownicy Biblioteki Raczyńskich
i Członkowie  Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Biblioteka i czytelnia szkolna mieści się na drugim piętrze budynku szkolnego. Zajmuje obecnie połowę poddasza, które w roku 2010 zostało gruntownie przebudowane. Przez długi czas, do 2003 roku biblioteka mieściła się w oddzielnym budynku stojącym na placu szkolnym.

W 2003 roku zbiory biblioteki zostały przeniesione do jednej z pracowni na poddaszu szkoły, a budynek biblioteki rozebrano. W latach 2003-2010 biblioteka szkolna (wypożyczalnia, czytelnia, ICIM, miejsce do opracowywania zbiorów, księgozbiór, zbiory specjalne itp.) zajmowała jedno pomieszczenie dawnej klasopracowni plastycznej.

Rok 2010 był rokiem przełomowym nie tylko w życiu biblioteki, ale także w życiu szkoły. Remont poddasza, planowany od wielu lat, trwał kilka miesięcy, ale warto było czekać na efekt końcowy. Szkoła zyskała dwie klasopracownie, sanitariaty i archiwum, a biblioteka szkolna nowe pomieszczenie i jasną, przestronną czytelnię.

Zbiory biblioteki szkolnej liczą 14096 pozycji i stanowią je:

 • *księgozbiór – 13746 vol. ułożony wg UKD (Uniwesalna Klasyfikacja Dziesiętna):
 • 0 – Dział ogólny (Księgozbiór podręczny – encyklopedie, leksykony, słowniki)
 • 1 – Filozofia, Psychologia
 • 2 – Religia, Teologia
 • 3 – Nauki społeczne, Prawo, Administracja
 • 5 – Matematyka, Nauki przyrodnicze
 • 6 – Nauki stosowane, Medycyna, Nauki techniczne, Rolnictwo
 • 7 – Sztuka, Rozrywki, Sport
 • 8 – Językoznawstwo, Nauka o literaturze, Literatura piękna
 • 9 – Archeologia, Geografia, Biografie, Historia
 • Lektury
 • Podręczniki
 • Najstarsze książki
 • * filmy edukacyjne na kasetach VHS – 51 vol.
 • * filmy (w tym ekranizacje lektur szkolnych), filmy edukacyjne, programy multimedialne, audiobooki i in. na płytach CD i DVD – 299 vol.
 • * czasopisma

Są one w całości skomputeryzowane i udostępniane przy pomocy katalogu on-line w sieci bibliotecznej.

Nowa czytelnia została wyposażona w sprzęt audiowizualny (telewizor LCD 60’’ i odtwarzacz DVD), 10 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu, skaner oraz kserokopiarkę z możliwością drukowania i stanowi obecnie duże Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej.

Mała dotąd biblioteka szkolna poprzez komputeryzację zbiorów w programie MOL Optivum i w połączeniu z czytelnią (ICIM) przekształciła się w nowoczesne Multimedialne Centrum Informacyjne szkoły.

Nauczyciele bibliotekarze:

mgr Ewa Zygmunt
mgr Małgorzata Kaźmieruk

 Tak wygląda nasza biblioteka i czytelnia:

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

1. Z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy liceum.
2. Uczniowie zapisywani są automatycznie z początkiem roku szkolnego na podstawie aktualnych list.
3. Nie obowiązują ograniczenia ilościowe wypożyczanych książek.
4. Czytelnik zobowiązany jest przejrzeć książkę po wypożyczeniu i zgłosić jej ewentualne uszkodzenia, w przeciwnym razie ponosi konsekwencje wynikające z punktu 6 regulaminu.
5. Termin zwrotu książek upływa po miesiącu, czasopism po tygodniu. W szczególnych wypadkach (książki deficytowe) termin może zostać skrócony.
6. Za książkę zgubioną lub uszkodzoną czytelnik zwraca taką samą lub płaci równowartość aktualnej ceny rynkowej.
7. Z księgozbioru podręcznego można korzystać tylko w czytelni.
8. Przed opuszczeniem/ ukończeniem szkoły uczeń/ absolwent rozlicza się z biblioteką szkolną, otrzymując odpowiednie poświadczenie.

REGULAMIN INTERNETOWEGO CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ

1. Stanowiska komputerowe w bibliotece służą celom dydaktycznym.
2. Centrum jest czynne w godzinach pracy biblioteki.
3. Uczniowie mają prawo używać wyłącznie własnych kont w sieci szkolnej. Po zakończeniu pracy należy się wylogować.
4. Samowolne manipulowanie sprzętem (przełączanie i odłącznie klawiatury, monitorów, myszy, rozkręcanie jednostek centralnych) jest niedozwolone.
5. Zabrania się instalowania oprogramowania z zewnątrz i dokonywania zmian w istniejącym oprogramowaniu.
6. Uszkodzenia i nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi.
7. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność finansową za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem sprzętu komputerowego.
8. Dla komfortu wszystkich użytkowników w czytelni należy zachować ciszę.
9. Na stanowisku komputerowym nie wolno spożywać posiłków i pić napojów.
10. Użytkownik ma prawo do zapisania danych na nośnikach własnych.
11. Korzystanie z drukarki sieciowej jest możliwe za opłatą.
12. Materiały własne lub pochodzące ze zbiorów biblioteki mogą zostać odpłatnie zeskanowane lub skopiowane.
13. Urządzenie wielofunkcyjne (kserokopiarkę) obsługuje bibliotekarz.

Kliknij TUTAJ aby przejść do katalogu internetowego biblioteki LO
Skrzynka pocztowa Biblioteki szkolnej: bibliotekalosikorski@gmail.com