Przejdź do treści

Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Sikorskiego

Przeżyjmy to jeszcze raz :)

Nasze wspomnienia z tegorocznego wyjazdu!

Wyjazd edukacyjny do Grecji w ramach projektu nr 2022-1-PL01-KA121-SCH-000063815 Erasmus+