Przejdź do treści

Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Sikorskiego

Pracowite dni w słonecznej Grecji

Codziennie uczestniczyliśmy w warsztatach doskonalących umiejętności i techniki edukacji nieformalnej. Tworzyliśmy narzędzia do grupowego rozwiązywania problemów, a także materiały do autoanalizy (SMART).

Oprócz zajęć warsztatowych mieliśmy możliwość podziwiać piękno przyrody i bogactwo kultury greckiej. Ogromne wrażenie wywarły na nas Meteory, Wyspa Skiatos i Thessaloniki.

Wyjazd szkoleniowy kadry nauczycielskiej w ramach programu nr 2021-1-PL01-KA121-SCH-000006515 Erasmus+