Przejdź do treści

Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Sikorskiego

Ósmy dzień szkolenia

Ósmy dzień szkolenia dla nauczycieli w Grecji przyniósł nowe tematy związane z edukacją nieformalną oraz umiejętnościami tworzenia i prowadzenia interaktywnych warsztatów edukacyjnych. Wzięli udział w zajęciach szkoleniowych, umówili definicję, zasady i metody związane z podejściem stosującym element edukacji nieformalnej w codziennej pracy.

Nauczyciele mieli okazję poznać różne techniki i narzędzia, które mogą być wykorzystane do wspierania uczniów poza tradycyjnymi ramami nauczania. Edukacja nieformalna stawia na rozwijanie umiejętności praktycznych, samodzielności, inicjatywy u uczniów.

Po przerwie grupa uczestniczyła w warsztatach, które skupiały się na tworzeniu i prowadzeniu interaktywnych warsztatów edukacyjnych. Nauczyciele zdobyli wiedzę i umiejętności potrzebne do tworzenia inspirujących i angażujących zajęć, które pobudzają aktywność uczestników i sprzyjają zdobywaniu praktycznych umiejętności. Warsztaty były interaktywne, dając nauczycielom szansę praktycznego działania i dzielenia się swoimi pomysłami i doświadczeniami z innymi.

Ósmy dzień szkolenia dostarczył nauczycielom nowych perspektyw i narzędzi, które mogą wzbogacić ich praktykę nauczania. Dobrze stosowana edukacja nieformalna i interaktywne warsztaty otworzą nowe możliwości w pracy z uczniami, zachęcając ich do kreatywności, samodzielności i współpracy.

Po południu nauczyciele uczestniczyli w zajęciach kulinarnych, podczas których własnoręcznie przygotowywali typowe greckie potrawy pod nadzorem szefa kuchni tawerny greckiej.

Wyjazd edukacyjny do Grecji w ramach projektu nr 2022-1-PL01-KA121-SCH-000063815 Erasmus+