Przejdź do treści

Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Sikorskiego

Kolejne zajęcia Erasmus+

Podczas zajęć 9 kwietnia 2022 r. uczniowie doskonalili umiejętność mówienia, autoprezentacji, udzielania informacji dotyczących wieku, narodowości, rodziny, zainteresowań, częstotliwości ich wykonywania, ważnych wydarzeń/osobistych doświadczeń z bliskiej przeszłości, przyjaciół, planów na przyszłość. Polecenie brzmiało: “Tell us something about you, your passions, ambitions, future plans, an important recent event.”

Każdy uczeń miał za zadanie nagrać swoją wypowiedź przy użyciu telefonu i przesłać do nauczyciela przez Facebook Messenger jeszcze w szkole. Uczniowie otrzymali 30 minut na to ćwiczenie językowe. Możliwa była praca w parach, nagrywanie siebie nawzajem, niekoniecznie w sali zajęć, ale również na korytarzu szkolnym lub na świeżym powietrzu przed szkołą. Autoprezentacje zostaną omówione indywidualnie z uczniami, wzbogacone, gdyż niektóre były zbyt krótkie i ponownie nagrane podczas następnych zajęć. Postaramy się, aby trwały około minuty.

W dalszej części zajęć kontynuowaliśmy doskonalenie umiejętności mówienia. Powtórzone zostały zwroty związane z usprawiedliwianiem się. Uczniowie zostali poproszeni o wykonanie dwóch ćwiczeń w parach. Pierwsze polegało na wyjaśnieniu przyczyny spóźnienia się na śniadanie. Druga scenka dotyczyła wyjaśnienia przyczyn nieobecności na porannych zajęciach.

W ostatniej części spotkania uczniowie pracowali w grupach, każdy uczeń sam decydował, do której grupy chciał należeć. Grupa 1 otrzymała zadanie przygotowania plakatu przedstawiającego uczestników wyjazdu do Grecji w maju bieżącego roku. Grupa 2 miała za zadanie przygotować prezentację multimedialną zatytułowaną “What’s the idea behind Erasmus Plus?”. Grupa 3 opracowywała prezentację pt. “Międzyrzec Podlaski – our hometown”, natomiast Grupa 4 prezentację pt. “Sikorski Highschool – Who are we?”. Grupa 5 dziennikarska została poproszona o przygotowanie informacji na stronę WWW szkoły (zakładka Erasmus+) dotyczących dzisiejszych zajęć w języku polskim i angielskim.

Nauczyciel prowadzący – M. Grudniewska