Przejdź do treści

Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Sikorskiego

Grecki czwartek

Nauka w LO SIKORSKIM to nie tylko zajęcia w szkolnych salach. Uczniowie oraz nauczyciele mają możliwość pogłębiania swojej wiedzy poprzez udział w różnego rodzaju ciekawych projektach współfinansowanych przez Unię Europejską. Jednym z nich jest projekt Erasmus+.

Grupa 54 uczniów i 5 pracowników naszej szkoły na przełomie maja i czerwca zrealizowała szkolenie zagraniczne w Grecji w ramach projektów nr  2021-1-PL01-KA121-SCH-000006515 oraz 2022-1-PL01-KA121-SCH-000063815. 

Podsumowaniem projektu stał się zorganizowany w szkole w dniu 21 września ,,Grecki czwartek”. W jego przygotowanie włączyli się uczniowie biorący udział w projekcie, jak też ich opiekunowie. Społeczność szkolna miała możliwość skosztowania tradycyjnej greckiej sałatki oraz relaksu przy greckich rytmach. 

Wszystkim uczestnikom wręczono certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w projekcie.