Przejdź do treści

Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Sikorskiego

Warsztaty pierwszej pomocy w kl. 2d

Dnia 4.10.2023r. uczniowie klasy 2d w ramach godziny wychowawczej, zostali zapoznani z zasadami udzielania pierwszej pomocy. Zajęcia przygotowały koleżanki z klasy Milena Kot i Natalia Komińczyk, należące do Ochotniczej Straży Pożarnej Stołpno.

Dziewczyny przedstawiły nam zasady udzielania pierwszej pomocy w przypadku oparzeń i odmrożeń, padaczki oraz krwotoków i porażenia prądem. Koleżanki zapoznały nas z podstawowymi krokami, jakie należy wykonać podczas resuscytacji krążeniowo oddechowej. Cała klasa doskonale wykonała zadanie przy użyciu fantomów do resuscytacji. 2d już wie jak należy udzielić pomocy w prawidłowy sposób.