Przejdź do treści

Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Sikorskiego

Logo

Liceum Ogólnokształcące

im. gen. Władysława Sikorskiego

Poznaj nas bliżej

Strefa ucznia

Social media

Warsztaty językowe na UPH w Siedlcach

26 września 2023 r. w Auli Wydziału Humanistycznego UPH odbyła się coroczna  edycja Warsztatów z okazji Europejskiego Dnia Języków zorganizowanych przez Centrum Języków Obcych(mgr Joanna Madej-Borychowska) i Dział Promocji (mgr Anna Bobryk).

W spotkaniu wzięło udział blisko 90 uczniów naszego Liceum wraz z opiekunami. Gości powitała Pani Kierownik Centrum Języków Obcych UPH mgr Agnieszka Laszuk, która wprowadzając uczestników w temat podkreśliła różnorodność językową krajów Unii Europejskiej, oraz zwróciła uwagę na potrzebę nauki języków obcych w celu osiągnięcia dobrej komunikacji na płaszczyźnie współpracy międzynarodowej. 

Pierwszą prezentację poprowadziła mgr Agnieszka Laszuk. THE SOUND OF MUSIC – czyli czemu tak trudno zrozumieć Anglików i czy można się uczyć wymowy z piosenek? Prezentacja była próbą wytłumaczenia dlaczego uczący się mają trudności ze zrozumieniem, zwłaszcza szybciej mówiących, Brytyjczyków. Szczególny nacisk został położony na wykorzystanie muzyki popularnej w nauce wymowy języka angielskiego. Mgr Agnieszka Wróbel przybliżyła uczestnikom wybrane zjawiska i procesy będące źródłem humoru językowego  na kolejnym wykładzie ,,Playful English”.

Kolejne wystąpienie, przygotowane przez mgr Joannę Madej-Borychowską, poświęcone było różnym idiomom, porównaniom, powiedzeniom i  przysłowiom zawierającym nazwy bardziej i mniej egzotycznych zwierząt. Na zakończenie opiekunom grup zostały wręczone certyfikaty uczestnictwa w Warsztatach. 

Po wykładach młodzież naszej szkoły miała możliwość poznania bliżej gmachu UPH. Po pracowitym czasie uczniowie wraz z opiekunem wybrali się do Galerii Siedlce gdzie w trakcie wolnego czasu zjedli obiad.