Przejdź do treści

Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Sikorskiego

Dzień rozpoczęliśmy pysznym śniadaniem w hotelu. Po chwili odpoczynku wyruszyliśmy do naszej szkoły partnerskiej aby wręczyć upominki w ramach podziękowania za zajęcia. Następnym punktem wycieczki była wyprawa do Thessaliniki, gdzie odbyła się gra terenowa. Uczniowie wymieniali się gadżetami z miejscowymi oraz robili zdjęcia dziewięciu punktów kontrolnych miasta.

Wyjazd edukacyjny do Grecji w ramach projektów nr 2021-1-PL01-KA121-SCH-000006515 oraz 2022-1-PL01-KA121-SCH-000063815 Erasmus+