Przejdź do treści

Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Sikorskiego

Logo

Liceum Ogólnokształcące

im. gen. Władysława Sikorskiego

Poznaj nas bliżej

Strefa ucznia

Social media

Lista osób zakwalifikowanych – Erasmus+

Przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych i listę rezerwową na wyjazd edukacyjny do Grecji w ramach projektów nr 2021-1-PL01-KA121-SCH-000006515 oraz 2022-1-PL01-KA121-SCH-000063815 Erasmus+. Gratulujemy!

Zapraszamy na spotkanie przygotowawcze dnia 30 stycznia 2023r. o godzinie 16:30 w czytelni. 

Obecność osób zakwalifikowanych oraz osób z listy rezerwowej obowiązkowa.