Przejdź do treści

Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Sikorskiego

Logo

Liceum Ogólnokształcące

im. gen. Władysława Sikorskiego

Poznaj nas bliżej

Strefa ucznia

Social media

Kilka słów o zawodzie copywritera – spotkanie z wykładowczynią UPH

Środa 14 lutego 2024 roku była specjalnym dniem nie tylko z powodu Walentynek, ale również ze względu na prelekcję dla uczniów klas czwartych o profilu humanistycznym. Maturzyści z klas z rozszerzonym językiem polskim mieli okazję poznać panią magister Barbarę Bandzarewicz wykładającą na UPH w Siedlcach. Celem zajęć było przybliżenie uczniom naszej szkoły sylwetki copywritera, a także zapoznanie z zasadami rekrutacji na wspomnianej uczelni. Uczniowie liceum poznali ogólne założenia pracy autora tekstów np. reklamowych, jak również cechy, jakie musi posiadać osoba chętna do takiej działalności oraz przydatne darmowe narzędzia, które mogą być pomocne nie tylko podczas tworzenia tekstów, ale też w życiu codziennym. Serdecznie dziękujemy za wizytę i przekazaną wiedzę. (Karolina Bołba, 4a)