Przejdź do treści

Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Sikorskiego

Logo

Liceum Ogólnokształcące

im. gen. Władysława Sikorskiego

Poznaj nas bliżej

Strefa ucznia

Social media

Erasmus – Grecja – Wyjazd kadry – dzień drugi

Kolejny dzień efektywnych zajęć z naszym trenerem. Dzisiejszy temat lekcji: Prestiż w zawodzie nauczyciela. Pracowaliśmy w grupach opracowując kwestionariusz wywiadu z nauczycielem. 

Wyjazd szkoleniowy kadry nauczycielskiej w ramach programu nr 2021-1-PL01-KA121-SCH-000006515 Erasmus+