Przejdź do treści

Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Sikorskiego

Erasmus – Grecja – Wyjazd kadry dydaktycznej

Dzięki dofinansowaniu z projektu Erasmus+ szansę na poszerzanie horyzontów nie mają tylko uczniowie ale również nasza kadra, która właśnie bierze udział w szkoleniu w Grecji. 

Każdego dnia tutaj odbywają się bardzo ciekawe zajęcia. Jednym z celów szkolenia jest między innymi poznanie metod efektywnej nauki oraz zapamiętywania informacji. 

Dnia 1.06 już od samego rana odbywały się zajęcia z panem Piotrem Starzyńskim – naszym trenerem. Po południu odwiedziliśmy szkołę partnerską w Katerinii, gdzie spotkaliśmy się z przedstawicielami grona i dyrektorem. 

Wyjazd szkoleniowy kadry nauczycielskiej w ramach programu nr 2021-1-PL01-KA121-SCH-000006515 Erasmus+