Przejdź do treści

Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Sikorskiego

Jedenasty dzień szkolenie dla nauczycieli w Grecji był poświęcony edukacji globalnej i wielokulturowości, a także umiejętności organizacji międzykulturowych projektów i wymian młodzieżowych.

Nauczyciele mieli okazję poznać strategię i metody, które mogą wykorzystać, aby rozwijać u uczniów globalne perspektywy i otwartość na różnorodność kulturową oraz promować zrozumienie i szacunek dla innych kultur. Wspólnie omawiano tematy takie jak migracja, zrównoważony rozwój, równość i sprawiedliwość społeczna, aby nauczyciele mogli być lepiej przygotowani do prowadzenia rozmów na te tematy w klasie.

Popołudniowe warsztaty skupiały się na praktycznych aspektach planowania koordynacji i realizacji międzykulturowych projektów i wymian młodzieżowych. Nauczyciele mieli możliwość dzielenia się swoimi doświadczeniami i pomysłami oraz zdobywania wiedzy na temat najlepszych praktyk w organizacji międzykulturowych działań.

Wyjazd edukacyjny do Grecji w ramach projektu nr 2022-1-PL01-KA121-SCH-000063815 Erasmus+