PROCEDURY PROCEDURY FUNKCJONOWANIA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. GEN. WŁ. SIKORSKIEGO W MIĘDZYRZECU PODLASKIM W CZASIE EPIDEMII

Załącznik Nr 1 - Oświadczenie dla ucznie pełnoletniego

Załącznik Nr 1 - Oświadczenie dla ucznia niepełnoletniego

 

List Ministra Zdrowia do dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców w sprawie szczepień nastolatków

Deklaracja na szczepienia

Kwiestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19

Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat - informacja dla szkół i placówek - plakat informacyjny

Organizacja szczepień - informacja dla dyrektorów szkół i placówek - komunikat MEiN

Organizacja szczepień - informacja dla dyrektorów szkół i placówek - materialy informacyjne

Szczepienia uczniów w wieku 12-18 - rekomedacje dla rodziców - pakat informacyjny

======================================================================================================================== 

Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat - pytania i odpowiedzi.

Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat – rekomendacje dla rodziców – plakat

Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat – informacje dla szkół i placówek – plakat

Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat – informacje dla szkół i placówek – komunikat MEiN

Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19