Przejdź do treści

Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Sikorskiego

Adiunkt Wydziału Prawa i Administracji UKSW w Warszawie gościem LO

W poniedziałek, 20.11.2023r., odbyło się spotkanie młodzieży z klas trzecich z pracownikiem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, panią dr Magdaleną Maksymiuk. Uczniowie pod czujnym okiem prowadzącej zgłębiali tajniki parlamentaryzmu. Serdecznie dziękujemy za wizytę w naszej szkole i zapraszamy ponownie.