Serdecznie zapraszamy na Mszę Świętą, która będzie sprawowana w intencji wszystkich Profesorów, Pracowników, Absolwentów  i Uczniów
Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Władysława Sikorskiego.

Msza odbędzie się 28 maja (sobota) o godzinie 16:00

w Kościele pod wezwaniem św. Apostołów Piotra i Pawła w Międzyrzecu Podlaskim

Konkurs Przyrodniczy pod hasłem: „Lasy Nadleśnictwa Międzyrzec – ostoją dzikiej przyrody” został rozstrzygnięty.

Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Wł. Sikorskiego w Międzyrzecu Podlaskim w dniu 09.05.2016 r. wyłoniła zwycięzców konkursu w trzech kategoriach.
Z przyjemnością informujemy, iż:

- w kategorii literackiej nagrodę zdobyła Agnieszka Melaniuk, uczennica klasy I Gimnazjum nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego w Dołdze
- w kategorii plastycznej nagrodę otrzymuje Natalia Jowik, uczennica klasy II A Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Wł. Sikorskiego w Międzyrzecu Podlaskim
- w kategorii fotograficznej nagroda powędruje do Piotra Krugleja, ucznia Klasy II A Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Wł. Sikorskiego w Miedzyrzecu Podlaskim

Nagrody w postaci 10-cio calowych tabletów zostały ufundowane przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Międzyrzec Pana Leszka Michalca. Fundatorowi serdecznie dziękujemy!

Nagrodzonym gratulujemy, a pozostałym uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie.

Laureaci konkursu organizowanego przez Głównego Inspektora Sanitarnego na mem internetowy realizowany w ramach projektu KIK/68 pt. „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych 2016 r”.

Uczniowie przygotowali prace pod kierunkiem pedagoga szkolnego pani Anny Butrym.
Oto laureaci :
Wyróżnienie: Anita Celińska kl. IC
Dominika Zagorzałek kl. 1A, Justyna Chmielewska kl. 1B, Kinga Świeca kl. 1C, Magdalena Kawęcka kl. 1A, Patrycja Sosnowska kl. 1B, Karolina Bylina kl. 1C, Aleksandra Radziejewska kl. 1B

 

 

11 maja 2016 r. odbył się etap powiatowy Konkursu Języka Niemieckiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Najlepsi okazali się znów uczniowie „Sikorskiego”. Dominika Poręba (kl. II e) oraz Aleksandra Lachowska (kl. II a) zajęły odpowiednio pierwsze i drugie miejsce. W nagrodę pojadą do Niemiec do Oberhavel w dniach 15 – 19.06.2106 r. Weronika Matysiak z klasy II a zajęła trzecie miejsce, a Eryk Domański z II e – piąte.
Zwycięzcom gratulujemy i czekamy na relację z pobytu w Niemczech.

 Iwona Szaroń

W piątek 29 kwietnia uczniowie klas trzecich oficjalnie zakończyli edukację w szkole ponadgimnazjalnej. Na uroczystość zakończenia roku szkolnego poprzedzoną Mszą św. przybyli zaproszeni goście: Burmistrz Miasta Międzyrzec Podlaski Zbigniew Kot, Wójt Gminy Międzyrzec Podlaski i jednocześnie były Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego Krzysztof Adamowicz, Przewodniczący Rady Rodziców Jerzy Saczuk oraz Prezes Banku Społdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim Wiesław Kozaczuk.

Uroczystość obfitowała w nagrody i wyróżnienia, które popłynęły do tegorocznych abselwentów. Na forum szkoły statuetki "Absolwent Prymus" odebrali uczniowie, którzy uzyskali świadectwa z biało-czerwonym paskiem. Ponadto wyróżnieni zostali uczniowie: ze stuprocentową frekwencją, reprezentujący szkołę w poczcie sztandarowym, pracujący w wolontariacie, aktywnie działający w Saomorządzie Uczniowskim, odnoszący sukcesy w konkursach i olimpiadach, a także reprezentujący szkołę w licznych zawodach sportowych na szczeblu powiatowym, rejonowym, wojewódzkim i ogólnopolskim.

Kulminacyjnym punktem uroczystości było rozlosowanie laptopa, ufundowanego przez prezesa Banku Spółdzielczego wśród wszystkich uczniów liceum. Nagroda powędrowała do absolwentki, uczennicy klasy 3c. Zgodnie z zapowiedzią Dyrektora losowanie laptopa dla uczniów liceum ma stać się miłą tradycją szkoły.

Spotkanie zakończyło się podziękowaniami uczniów klas trzecich skierowanymi do Dyrekcji, nauczycieli oraz młodszych kolegów i koleżanek. Uczniowie klas drugich natomiast do swoich starszych kolegów kierowali serdeczne życzenia, zwłaszcza powodzenia na egzaminie maturalnym.