„Wy, Młodzi, jesteście pierwszymi apostołami i ewangelizatorami młodzieży. Nie wystarczy odkryć Chrystusa, trzeba Go nieść innym! Chrystus wam ufa i liczy na waszą współpracę. Chrystus was potrzebuje. Odpowiedzcie na Jego wezwanie z odwagą i zapałem waszej młodości”

Jan Paweł II

18 maja 2020 roku obchodzimy 100 rocznicę urodzin naszego papieża rodaka Jana Pawła II. W związku z tym wydarzeniem młodzież z LO Sikorskiego pod przewodnictwem p. Małgorzaty Kowalczyk i pani Katarzyny Łysakowskiej postanowiła oddać cześć Wielkiemu Polakowi, poprzez montaż krótkiego filmiku, przedstawiającego najważniejsze wydarzenia z życia papieża Jana Pawła II. A o to efekty pracy naszej młodzieży. Św Janie Pawle II, jesteśmy i pamiętamy nawet w dobie panującej pandemii!

Celem Tygodnia Bibliotek jest zaakcentowanie roli czytania i funkcji bibliotek w edukacji, a także podkreślenie roli bibliotekarza oraz szeroko zakrojona promocja książki
w społeczeństwie. Hasłem tegorocznej edycji Tygodnia Bibliotek jest „Zasmakuj w bibliotece”. Z tej okazji Biblioteka szkolna ogłosiła konkurs  na fraszkę lub limeryk.  
Najciekawsze teksty przysłały : Marta Głuchowska i Paulina Zygmunt.
 

Firma VULCAN dokonała modyfikacji e-dziennika i ponownie przywróciła dostęp tegorocznym absolwentom do modułu wiadomości.

Minęła kolejna  229 rocznica  uchwalenia Konstytucja 3 Maja. Nasi uczniowie mimo zdalnej pracy nie zapomnieli o tej ważnej  dla Polski dacie. W konkursie pt. „Majowe Święta” wzięło udział osiem osób.
Najładniejsze prace wykonały: 
Marta Głuchowska 1e,
Prokopiuk Aleksandra 1a,
Waszczuk Patrycja 1d,
Niestoruk Anna 1e.
Najlepsze prace zostały nagrodzone oceną z historii, natomiast wszyscy zaangażowani otrzymali
dodatkowe punkty z zachowania.
Zapraszamy do wirtualnej galerii .
Organizatorzy: M. Kowalczyk i B. Lesiuk