Zasady korzystania z biblioteki i czytelni znajdują się TUTAJ.

W zakładce MATURA 2020 została umieszczona informacja dotycząca organizacji matury w naszym liceum oraz wzór oświadczenia, które każdy zdający powinien wypełnić i złożyć przed egzaminem maturalnym.

http://lo-sikorski.pl/matura-2016

Wytyczne w sprawie konsultacji znajdują się TUTAJ.

W zakładce MATURA 2020 została umieszczona aktualizacja do Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania Egzaminu Maturalnego w 2020 r.  przygotowanej przez CKE

NOWY TERMINARZ MATUR