Zachęcamy uczniów do wzięcia udziału w Koncercie Życzeń, który odbędzie się 13 października z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Prosimy o przekazanie propozycji piosenek oraz dedykacji dla wychowawców, nauczycieli, pracowników szkoły do poniedziałku 11 października uczniom klasy 3f lub pani Małgorzacie Grudniewskiej. Utworów będzie można posłuchać podczas przerw lekcyjnych. 🙂
Samorząd Uczniowski