W dniu 10.09.2021 r. można odebrać świadectwa maturalne z sesji poprawkowej.

Świadectwa będą wdawane w sekretariacie szkoły od godziny 9:00.