Wszyscy uczniowie klas III proszeni są o zwrot:

- książek do biblioteki

- kluczy do szafek ( po uprzednim uprzątnięciu szafki)

- strojów i sprzętu sportowego

według następującego harmonogramu:

21.04.2021r. (środa) – klasa III A i III D

22.04.2021r. (czwartek) – klasa III B i III C