Akcja solidarności i tolerancji uczniów LO Sikorski.