Pomimo trudności związanych z pandemią, udało się przeprowadzić IV Konkurs Recytatorski „ Miłość w poezji i prozie” – w utworach rosyjskich pisarzy.
Zadaniem młodzieży było nagranie recytowanego przez siebie utworu – wiersza i przesłanie go na Dysk Google.
Zwycięzcami zostali:
 
Patrycja Gierej uczennica klasy II B ,
Szymon Nakaziuk uczeń kalsy II C.
 
Uczniowie otrzymują + 20 p. z zachowania . Serdecznie gratulujemy i zapraszamy za rok.
 
Organizatorzy : nauczyciele bibliotekarze i nauczyciel języka rosyjskiego.