W zakładce MATURA 2021 umieszczono nowe informacje dotyczące organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2021 roku. Prosimy o zapoznanie się z aktualizacjami.
 
Na stronie OKE w Krakowie znajduje się materiał dotyczący zmian w egzaminie w 2021r.