Wyniki egzaminu maturalnego będą wydawane w dniu 30.09.2020r.
w sekretariacie szkoły, w godzinach 9.00 – 15.00.


Przypominamy o obowiązku dezynfekcji rąk i zakrywania nosa i ust na terenie
szkoły oraz o zachowaniu dystansu społecznego. 
Do szkoły wchodzimy pojedynczo.