Informujemy, że w zakładce Matura 2020 znajduje się oświadczenie o zamiarze przystąpienia do matury poprawkowej: 

http://lo-sikorski.pl/matura-2016