Wydawanie świadectw odbędzie się w dniu 30.06.2020r. według zamieszczonego harmonogramu:

 

Nr sali Godzina
8.00 10.00 12.00
7

1A

1D

2A

26 1B

1E

2B

35

1C

1F

2C

41

2D

 

Uwaga uczniowie!

Świadectwa odbieramy pojedynczo. Na terenie szkoły obowiązuje używanie maseczek zakrywających nos i usta oraz rękawiczek jednorazowych.