W zakładce MATURA 2020 została umieszczona informacja dotycząca organizacji matury w naszym liceum oraz wzór oświadczenia, które każdy zdający powinien wypełnić i złożyć przed egzaminem maturalnym.

http://lo-sikorski.pl/matura-2016