Jak co roku maturzyści klas trzecich 26.09.2019 roku mieli możliwość uczestniczenia w Salonie Maturzystów Perspektywy 2019, który odbył się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie.

Celem wyjazdu było zapoznanie z ofertą edukacyjną wyższych uczelni i zasadami rekrutacji na wybrane kierunki studiów oraz warunkami studiowania na poszczególnych uczelniach.

Młodzież miała możliwość rozmowy z przedstawicielami wyższych polskich i zagranicznych uczelni , a także była uczestnikiem wykładów wygłoszonych przez ekspertów OKE na temat maturalnych zawiłości i procedur.

Udział w takim wydarzeniu pomaga młodym ludziom w podjęciu decyzji dotyczącej dalszego kształcenia.