Przejdź do treści

Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Sikorskiego

7 czerwca – debata oxfordzka

Zadaniem debaty jest dyskusja nad tezą, w której uczestniczą przeciwnicy oraz obrońcy. Było to ciekawe doświadczenie.

Wyjazd szkoleniowy kadry nauczycielskiej w ramach programu nr 2021-1-PL01-KA121-SCH-000006515 Erasmus+