Nasze liceum kolejny raz miało przyjemność gościć panią dr hab. Beatę Żywicką, wykładowczynię UPH w Siedlcach. Tym razem klasa 4a, realizująca język polski na poziomie rozszerzonym, mogła skorzystać z wiedzy akademickiej i rozwinąć swoją znajomość dotycząca poprawnego użycia związków frazeologicznych we współczesnej polszczyźnie. Uczniowie z zaangażowaniem słuchali wykładu, a następnie ćwiczyli swoje językowe umiejętności rozwiązując zaproponowane zadania. Dziękujemy za pasjonującą lekcję.