W dniu 5 lipca 2022 r. (wtorek) będą wydawane świadectwa maturalne, aneksy i informacje o uzyskanych wynikach.

Dokumenty będą wydawane od godziny 9.00 w sali nr 3.

Na stronie internetowej szkoły umieszczono wzór upoważnienia do odbioru świadectwa (https://lo-sikorski.pl/images/Dokumenty/EM_2022_Zalacznik_7.doc).