Kolejny dzień efektywnych zajęć z naszym trenerem. Dzisiejszy temat lekcji: Prestiż w zawodzie nauczyciela. Pracowaliśmy w grupach opracowując kwestionariusz wywiadu z nauczycielem. 
Wyjazd szkoleniowy kadry nauczycielskiej w ramach programu nr 2021-1-PL01-KA121-SCH-000006515 Erasmus+