Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych został ustanowiony 9 lutego 2010 r. Jest hołdem złożonym bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy przeciwstawiali się agresji sowieckiej i reżimowi komunistycznemu.

W uzasadnieniu inicjatywy ustawodawczej dotyczącej ustanowienia dnia 1 marca Nardowym Dniem Żołnierzy Wyklętych  zapisano, że święto jest "wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji patriotycznych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny (...). Narodowy Dzień pamięci "Żołnierzy Wyklętych” to także wyraz hołdu licznym społecznościom lokalnym, których patriotyzm i stała gotowość ofiar na rzecz idei niepodległościowej pozwoliły na kontynuację oporu na długie lata”.

W naszym liceum święto to m. in. upamiętniła gazetka w bibliotece szkolnej, którą wykonała uczennica klasy 2d Kinga Oponowicz. Uczniowie wzięli też udział w wieczornych miejskich obchodach tej uroczystości.