Dziś nasze paczuszki pojechały do Hospicjum Domowego dla Dzieci w Siedlicach.

"Każdy gest, nawet najdrobniejszy… zmienia świat, czyjś świat".
Łącząc wspólnie siły mogliśmy kolejny raz włączyć się w akcję charytatywną. Razem możemy więcej! -
a wspólny cel pokazuje, że los potrzebujących nie jest obojętny dla serc społeczności szkolnej w LO Sikorskim. 
Dziękujemy wszystkim osobom dobrego serca - dyrekcji, nauczycielom, pracownikom administracji
i obsługi, ale przede wszystkim Wam uczniowie za udział w naszej akcji bo pomaganie zmienia świat na lepsze.

                                                                 Organizatorzy Katarzyna Biskupska i Małgorzata Kowalczyk