Podsumowanie akcji „MuremZaPolskimMundurem” i „ Kartka dla Obrońców Granic”

Po raz kolejny uczniowie i nauczyciele naszego LO Sikorski, włączając się do akcji zbiórki czekolad dla żołnierzy pokazali, że razem możemy więcej. Zebrane słodkie upominki zostały dostarczone przez    
ks. Daniela Struczyka  inicjatora akcji do służb broniących naszych granic.

Kartki z życzeniami wsparcia i wdzięczności przygotowane przez naszych licealistów zostały również przekazane służbom broniącym wschodniej granicy naszego państwa.