Wszystkich zainteresowanych uczniów, a zwłaszcza uczniów realizujących rozszerzony program nauczania z wiedzy o społeczeństwie, zachęcamy gorąco do udziału w Olimpiadzie wiedzy o Polsce i świecie współczesnym. Jest to jedna z najstarszych i najważniejszych Olimpiad przedmiotowych organizowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Bliższe informacje:

http://www.owpsw.edu.pl/ Strona główna Olimpiady wiedzy o Polsce i świecie

http://www.owpsw.edu.pl/wp-content/uploads/2017/05/POBIERZ-INFORMATOR-2021-2022.pdf Informator Olimpiady wiedzy o Polsce i świecie.

http://www.owpsw.edu.pl/testy/ Przykładowe testy

Zgłoszenia do 25.10.2021 r. do p. Iwony Szaroń