PREZYDIUM RADY RODZICÓW PRZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM

IM. GEN. WŁ. SIKORSKIEGO W MIĘDZYRZECU PODLASKIM

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

Andrzej Pawlik – Przewodniczący

Aneta Jabłońska – Sekretarz

Sylwia Urbaniuk – Skarbnik

 

Komisja Rewizyjna Rady Rodziców

Beata Jaśniak – Przewodnicząca

Monika Paluszkiewicz – Członek

Adam Syryczyk – Członek

 

SKŁADKA NA RADĘ RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

100 zł – jedno dziecko w szkole

70 zł – drugie dziecko w szkole

50 zł – trzecie i następne dziecko w szkole

 

Można dokonywać wpłat w sekretariacie szkoły, u wychowawcy lub bezpośrednio na konto:

Rada Rodziców przy LO Międzyrzec Podlaski

Nr Konta 47803900060001000893660001

 

UBEZPIECZENIE UCZNIÓW NNW w roku szkolnym 2019/2020

(Następstw Nieszczęśliwych Wypadków)

Suma ubezpieczenia – 20.000 zł

Składka  – 53 zł

 

Uczniowie ubezpieczeni są w firmie GENERALI

 

Uczniowie, którzy rezygnują z ubezpieczenia składają stosowne oświadczenie podpisane przez rodziców / prawnych opiekunów/ do wychowawcy klasy.