PREZYDIUM RADY RODZICÓW PRZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM

IM. GEN. WŁ. SIKORSKIEGO W MIĘDZYRZECU PODLASKIM

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 

Krzysztof Kalinka – Przewodniczący

Adam Sokólski – Sekretarz

Joanna Krukowska – Skarbnik

 

Komisja Rewizyjna Rady Rodziców

Małgorzata Gałecka – Przewodniczący

Joanna Pożarycka – Członek

Jerzy Janusiewicz – Członek

 

SKŁADKA NA RADĘ RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

80 zł – jedno dziecko w szkole

40 zł – drugie dziecko w szkole

zwolnione trzecie i następne dziecko w szkole

Można dokonywać wpłat w sekretariacie szkoły, u wychowawcy lub bezpośrednio na konto:

Rada Rodziców przy LO Międzyrzec Podlaski

Nr Konta 47803900060001000893660001

 

UBEZPIECZENIE UCZNIÓW NNW w roku szkolnym 2016/2017

(Następstw Nieszczęśliwych Wypadków)

Suma ubezpieczenia – 15.000 zł

Składka  – 41 zł

 

Uczniowie ubezpieczeni są w InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

 

Uczniowie, którzy rezygnują z ubezpieczenia składają stosowne oświadczenie podpisane przez rodziców / prawnych opiekunów/ do wychowawcy klasy.