Lista nauczycieli – rok szkolny 2017/2018

 

 

Religia

ks. mgr Paweł Madaliński

 

Język polski

mgr Anna Olesiejuk – Idzikowska

mgr Marta Zgorzałek

 

Język angielski

mgr Małgorzata Grudniewska

mgr Katarzyna Kukawska

mgr Tomasz Makaruk

 

Język rosyjski

mgr Katarzyna Łysakowska

 

Język niemiecki

mgr Iwona Szaroń

 

 Wiedza o kulturze

mgr Anna Olesiejuk-Idzikowska

 

Historia

mgr Bożena Lesiuk

  

Historia i społeczeństwo

mgr Bożena Lesiuk

 

Wiedza o społeczeństwie

mgr Iwona Szaroń

mgr Mirosław Kot

 

 Matematyka

mgr Dorota Poręba

mgr Renata Stefaniuk

mgr Małgorzata Kaczmarczyk

 

 Fizyka

mgr Marian Saran

 

 Geografia

mgr Agnieszka Nurska

mgr Andrzej Zygmunt 

 

 Biologia

mgr Barbara Dybała

  

Przyroda

mgr Barbara Dybała

 

Chemia

mgr Helena Maksymiec

 

Technologia informacyjna

mgr Leszek Kania

 

Podstawy przedsiębiorczości

mgr Barbara Dybała

 

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Elżbieta Kaługa

 

Wychowanie do życia w rodzinie

mgr Jolanta Czopińska

 

Wychowanie fizyczne

mgr Jolanta Czopińska

mgr Dorota Plewka

 

Pedagog szkolny

mgr Anna Butrym

 

Nauczyciel bibliotekarz

mgr Ewa Zygmunt

mgr Małgorzta Kaźmieruk