Lista nauczycieli – rok szkolny 2019/2020

 

 

Religia

ks. mgr Paweł Madaliński

ks. mgr Andrzej Wolanin

 

Język polski

mgr Anna Olesiejuk – Idzikowska

mgr Monika Klimiuk

mgr Ewelina Pocztarska

 

Język angielski

mgr Małgorzata Grudniewska

mgr Katarzyna Kukawska

mgr Kinga Leszczyńska

mgr Tomasz Makaruk

 

Język rosyjski

mgr Katarzyna Łysakowska

 

Język niemiecki

mgr Iwona Szaroń

 

 Wiedza o kulturze

mgr Anna Olesiejuk-Idzikowska

 

Historia

mgr Bożena Lesiuk

  

Historia i społeczeństwo

mgr Bożena Lesiuk

 mgr Mirosław Kot

Wiedza o społeczeństwie

mgr Iwona Szaroń

mgr Mirosław Kot

 

 Matematyka

mgr Dorota Poręba

mgr Renata Stefaniuk

mgr Małgorzata Kaczmarczyk

 

 Fizyka

mgr Marian Saran

 

 Geografia

mgr Agnieszka Nurska

mgr Andrzej Zygmunt 

 

 Biologia

mgr Barbara Dybała

  

Przyroda

mgr Barbara Dybała

 mgr Helena Maksymiec

mgr Agnieszka Nurska

mgr Marian Saran

Chemia

mgr Helena Maksymiec

 

Informatyka

mgr Leszek Kania

 

Podstawy przedsiębiorczości

mgr Barbara Dybała

 

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Elżbieta Kaługa

 

Wychowanie do życia w rodzinie

mgr Jolanta Czopińska

 

Wychowanie fizyczne

mgr Jolanta Czopińska

mgr Dorota Plewka

mgr Remigiusz Teleszko

mgr Kamil Korniluk

 

Pedagog szkolny

mgr Anna Butrym

 

Nauczyciel bibliotekarz

mgr Ewa Zygmunt

mgr Małgorzata Kowalczyk

 

Plastyka

mgr Anna Kasianiuk