Konkurs fotograficzny

„Tam byłem - tam jest pięknie”

 1. Konkurs jest organizowany w związku z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.
 2. Celem konkursu jest propagowanie wiedzy dotyczącej środowiska przyrodniczo – geograficznego Polski.
 3. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów liceum.
 4. Uczestnik konkursu przygotowuje prezentacje multimedialną w programie PowerPoint lub Impress w OpenOffice.
 5. Prezentacja powinna składać się z co najmniej 10 slajdów, ale nie więcej niż 15.
 6. Pierwszy slajd powinien zawierać tytuł prezentacji, imię i nazwisko autora oraz klasę.
 7. Każdy slajd powinien być opatrzony stosownym, jednozdaniowym opisem.
 8. Tematem prezentacji powinno być piękno krajobrazu naturalnego i antropogenicznego Polski.
 9. Przystępując do konkursu, każdy uczestnik jednocześnie wyraża zgodę na publikację swojej prezentacji na stronie internetowej naszego liceum i w formie kolorowego wydruku na gazetce ściennej w naszym liceum.
 10. Każdy uczestnik powinien samodzielnie wykonać wszystkie fotografie wykorzystane w prezentacji. Zabronione jest wykorzystywanie fotografii osób trzecich.
 11. Komisja konkursowa wyłoni trzech laureatów, którzy otrzymają nagrody rzeczowe.
 12. Prace należy dostarczyć na płycie DVD opisanej „Imię i nazwisko, klasa, tytuł konkursu” do nauczycieli geografii, do dnia 15.09.2018 roku.
 13. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo nie rozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej liczby uczestników, tematyki prezentacji odbiegającej od idei konkursu lub złamania zasad regulaminu.

Organizator

Andrzej Zygmunt