Ogłaszamy szkolny konkurs na najpiękniejszą kartkę i życzenia bożonarodzeniowe w języku rosyjskim. W konkursie mogą wziąć udział zainteresowani uczniowie z klas I-II uczący się języka rosyjskiego. Twórcy najciekawszych prac otrzymają pozytywną ocenę z przedmiotu oraz atrakcyjne nagrody. Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie. Szczegółowe informacje zawarte są w umieszczonym poniżej regulaminie. 


Zasady konkursu
1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas I –II Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Władysława Sikorskiego w Międzyrzecu Podlaskim.
2. Zadaniem uczestnika konkursu jest samodzielne wykonanie kartki świątecznej w dowolnej technice plastycznej (także z wykorzystaniem programów graficznych) oraz zredagowanie życzeń w języku rosyjskim i dołączenie ich na osobnej kartce do kartki bożonarodzeniowej.
3. Kształt i forma kartki są dowolne.
4. Uczeń może wykonać jedną pracę.
5. Prace konkursowe wraz z życzeniami w języku rosyjskim muszą być podpisane
na odwrocie i zawierać takie dane jak: imię i nazwisko twórcy, klasa.
6. Kartki na konkurs należy przekazać do nauczyciela pani Katarzyny Łysakowskiej do 18 grudnia 2015 r. (do piątku).
7. Kartki bożonarodzeniowe złożone na konkurs oceni jury, biorąc pod uwagę takie kryteria jak:forma plastyczna, estetyka wykonania, nowatorstwo, pomysłowość oraz poprawność językowa.
8. Życzenia świąteczne w języku rosyjskim zostaną ocenione przez jury składające się z nauczycieli języków obcych.
9. Po ocenie jury zostaną wyłonieni zwycięzcy najładniejszych kartek bożonarodzeniowych.
10. W konkursie przewidziane są nagrody.
11. Czas trwania konkursu 02.12.2015 – 18.12.2015 r.
12. Prace oddane na konkurs będą wyeksponowane na terenie szkoły w postaci wystawy.

Życzymy owocnej pracy i góry pomysłów!