Otwarty czwartek i zebrania z rodzicami zostają przeniesione z dnia 21.12.2017r. na dzień 14.12.2017 r.

Zebrania z rodzicami zaczynają się o godzinie 16:30, natomiast Otwarty Czwartek 17:00-18:00

W dniu dzisiejszym, tj. 5 grudnia 2017 r., na długiej przerwie w czytelni naszego LO, maturzyści mieli możliwość zapoznania się z ofertą edukacyjną kilku wyższych uczelni. Do studiowania zachęcał ich student piątego roku psychologii.

Już po raz drugi nasze liceum zorganizowało pomoc dla schroniska "Azyl" w Białej Podlaskiej . Dziękuję całej społeczności szkolnej: uczniom, nauczycielom i  pracownikom niepedagogicznym, którym los zwierząt nie jest obojętny za dar serca.
                                                                                              Opiekun wolontariatu Małgorzata Kowalczyk :)

W listopadzie ponownie gościliśmy w naszej szkole wykładowców z UMCS w Lublinie z projektu LOGI.COM. Tym razem zajęcia prowadzili dr Anna Tryksza oraz dr Marcin Trybulec. Tematem zajęć p. Trykszy była perswazyjność w wypowiedziach oficjalnych i prywatnych. Wyjaśnialiśmy terminy takie jak: ”perswazja” czy też ”retoryka” oraz rozmawialiśmy o metodach i sposobach wywierania wpływu na odbiorcę. Ćwiczyliśmy budowanie tekstów perswazyjnych. Na zajęciach dr Trybulca pracowaliśmy w nieco inny sposób. Przeprowadziliśmy Eksperyment Leavitte'a i Bavelasa, który nas bardzo zaintrygował. Podzieliliśmy się na grupy. Pięć osób miało rozwiązać zagadkę, kontaktując się tylko za pomocą telefonów. Utrudnieniem były postawione warunki. Poznaliśmy 4 sposoby układu grup: gwiazda, łańcuch, koło i ,,y”. Doszliśmy do wniosku, że informacje najpłynniej przepływają w układzie gwiazdy a najwolniej w układzie kołowym. Najzabawniejsze jest to, że przed wykonaniem doświadczenia myśleliśmy, że jest odwrotnie. Zajęcia te były bardzo ciekawe.