Wolontariusze naszego liceum uczestniczyli w szkoleniu, które odbyło się w Świetlicy Socjoterapeutycznej "Strefa Serca" dnia 09.12.2016r. Szkolenie poprowadziła pani Ania z Centrum Wolontariatu w Lublinie. Wolontariusze poznali wiele ciekawych form pracy z dziećmi. Całe spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze, a wolontariusze byli bardzo zadowoleni z przebiegu szkolenia. 

  

 

Lube pandemonium

 

„Zamyśliłem się nad dawnym Krakowem, uczułem, że temu miastu należałoby się osobna monografia. Bo Kraków, taki jakim go splot warunków uczynił to najoryginalniejsze miasto pod słońcem, z pewnością unikat na kuli ziemskiej wszechczasów. Już pod względem geograficznym położenie jego było osobliwe. Wciśnięty w sam kąt Galicji, odcięty granicą od całego niemal Krakowskiego, które mieściło się w zaborze rosyjskim, odcięty drugą granicą od przemysłowego zagłębia na Śląsku, wydziedziczony ze swej stołeczności, Kraków podcięte miał wszystkie możliwości materialnego rozwoju. Był co się zowie małym miastem. Kraków miał 56 tysięcy mieszkańców. Klimat… Pisząc o Krakowie w Synach Ziemi, Przybyszewski maluje Wisłę jak płynie leniwo, powoli i zieje zarazą malarii na miasto. Czy ta przenośnia miała jakiś realny podkład lekarski? To pewne, że w Krakowie był jakiś organiczny smutek, jakaś, można by rzec infekcja smutku. Słońce czuło się tam nieswojo, budziło smutek. Oświetlało niedyskretnie nędzę życia, twarze kobiet zabiedzone i wyblakłe, niemodną, nicowaną i cerowaną odzież. Za to księżyc był jak u siebie w domu, cudownie harmonizował z pejzażem wąskich ulic i zaułków, miał jakieś powinowactwo z ludźmi.”

Tadeusz Boy Żeleński

                Kraków... zasłużona stolica Młodej Polski. Cóż za ironia, nieprawdaż? Kto by się spodziewał, że to w tym tradycjonalistycznym, konserwatywnym, do bólu akademickim, wręcz cuchnącym parafiańszczyzną i pozytywizmem mieście, narodzi się nowa epoka – epoka zupełnie niepasująca do miejsca spokoju, nudy, stateczności, jakim wówczas był Kraków.

 

Za nami konkurs językowy o tytuł Rusycysty Roku 2016, który odbył sie 02 grudnia.

 

Test sprawdzał wiedzę leksykalno - gramatyczną z języka rosyjskiego. W konkursie wzięli udział uczniowie z klas I-III. Miło nam ogłosić, że tytuł Rusycysty Roku 2016 należy do ucznia klasy Ic Sierheia Turchanka, II miejsce uzyskała uczennica Oliwia Pocztarska, III miejsce zajęła Dominika Domańska.

Serdecznie gratulujemy!

VII miejscem w województwie mogą pochwalić się uczennice LO Sikorski: Patrycja Hryciuk i Alicja Mikołajczuk w pływaniu indywidualnym na dystansie 50 m. stylem klasycznym i dowolnym. Zawody odbyły się 8.12.2016 roku w Lublinie.

Nadmienić należy, że są to dobre miejsca, zważywszy na to, że konkurencja była naprawdę duża. Serdecznie gratulujemy dziewczętom :)