Dzięki współpracy starostwa bialskiego z powiatem Oberhavel dwie uczennice naszego Liceum Weronika Matysiak i Dominika Poręby pod opieką p. Iwony Szaroń spędziły pięć dni po zachodniej stronie Odry. Wyjazd był główną nagrodą w III Powiatowym Konkursie Języka Niemieckiego. Od środy 15 czerwca do niedzieli 19 czerwca 2016 miały możliwość poznania kultury Niemiec z bliska. Uczestniczyły w zajęciach w szkole w Oranienburgu, zwiedzały obóz w Sachsenhausen, robiły zakupy w Berlinie i zajadały się szparagami na farmie szparagów w Kremmen. Przede wszystkim jednak wszystkie świetnie się bawiły. Szersza relacja z pobytu w Niemczech ukaże się wkrótce na naszej stronie. Zachęcamy do obejrzenia.

Weronika Matysiak

UWAGA! W związku ze zmianą zarządzenia Lubelskiego Kuratora Oświaty w sprawie rekrutacji zmianie ulegają terminy w postępowaniu rekrutacyjnym.

KLIKNIJ ABY SIĘ ZAPOZNAĆ

WAŻNE! Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych nastapi 1 lipca 2016 r. o godz. 10:00.

13 czerwca 2016 roku na terenie naszej szkoły nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniajacej działalność Związku Ewolucjonistów Wolności ­ organizacji młodzieżowej działającej na terenie Międzyrzeca Podlaskiego w okresie od października 1951 roku do lipca 1952 roku. Jej członkami byli uczniowie Gimnazjum Ogólnokształcącego i Technikum Handlowego w wieku od 15 do 19 lat. Dzisiaj wspominają, że najczęstszymi motywami podejmowania nielegalnej działalności był sprzeciw, za którym kryło się dążenie do niepodległości, negatywny stosunek do Związku Radzieckiego, komunizmu i nowej władzy. Celem działalności było prowadzenie akcji samokształceniowej, propagandowej i sabotażowej. W 1952 roku nastąpiły aresztowania. Do więzienia trafiło ponad 30 osób. 

W dniu 10.06.2016 r. uczniowie klas II uczestniczyli w konwersatorium polonistycznym na temat „Wyspiańskiego myślenie obrazami”. Na zaproszenie Barbary Stańczuk-Kalinowskiej lekcje języka polskiego w formie zajęć uniwersyteckich poprowadziła Pani dr. hab. Elżbieta Flis­-Czerniak, pracownik naukowy Instytutu Filologii Polskiej UMCS w Lublinie. Tematyka spotkania umożliwiła naszym licealistom pogłębienie wiedzy dotyczącej dramatu „Wesele” i malarskich inspiracji S. Wyspiańskiego. Spontaniczny dialog z wykładowcą stał się cenną formą konfrontacji współczesnego rozumienia dzieła i jego znaczeń pierwotnych.

W Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Terespolu miał miejsce Powiatowy Konkurs Plastyczny „Wybitni Bohaterowie z terenu Powiatu Bialskiego na przestrzeni 1050 lat i ich znaczenie dla dziejów państwa i narodu polskiego”. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych II miejsce zajęła Wiktoria Pietruszka z kl. I c, a III miejsce – Weronika Pietruszka z kl. I b. Prace zostały przygotowane pod kierunkiem pani Barbary Stańczuk­-Kalinowskiej.

Nagrodzonym licealistkom serdecznie gratulujemy!