W dniu 11 października w czytelni LO odbywały się spotkania przygotowane przez wolontariuszy w ramach akcji DKMS „Komórkomania”.
Brały w nich udział wszystkie klasy naszego liceum. Prowadzący wykłady wolontariusze przedstawili procedurę rejestracji jako dawca oraz samego pobierania szpiku/komórek macierzystych. Młodzież zapoznała się z historiami zarówno osób cierpiących na białaczkę, jak i tych, którzy podarowali im nowe życie – ich bliźniaków genetycznych.

21 października w naszym liceum odbędzie się finał akcji DKMS. Mamy nadzieję, że spopularyzuje ona pomoc chorym, a liczba dawców zdecydowanie wzrośnie.

Licealistką września została Aleksandra Grudzińska z klasy 3c.

Dnia 14-go października 2016 r. gościliśmy w naszym liceum delegację dyrektorów francuskich szkół średnich. Goście z Francji zapoznali się z systemem oświaty w naszym kraju, mieli też okazję zwiedzić wszystkie pomieszczenia w naszej szkole. Placówka nasza wywarła na Francuzach duże wrażenie, czego efektem ma być współpraca naszego liceum z jedną ze szkoł średnich we Francji w ramach projektu Erazmus.

,Nauczyciel widzi więcej niż tylko twarze dzieci, stara się zobaczyć ich dusze” – Barbara Cage.   

                                                                                                                                                                                                                                     

Dyrekcji, Nauczycielom, Wychowawcom i wszystkim Pracownikom naszego liceum z okazji Święta Edukacji Narodowej składamy serdeczne życzenia wszystkiego najlepszego: szczęścia, zdrowia, satysfakcji z wykonywanej pracy, szacunku i zrozumienia, realizacji planów i  uśmiechu na co dzień.

Dziękujemy Państwu za trud i poświęcenie włożone w edukację oraz wychowanie młodzieży, za przewodnictwo w drodze do zdobywania wiedzy, odkrywania prawdy i kształtowania postaw. Niech ta trudna i piękna praca będzie wspaniałą, niekończącą się podróżą. – Samorząd Uczniowski