W zakładce MATURA 2020 została umieszczona aktualizacja do Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania Egzaminu Maturalnego w 2020 r.  przygotowanej przez CKE