Celem Tygodnia Bibliotek jest zaakcentowanie roli czytania i funkcji bibliotek w edukacji, a także podkreślenie roli bibliotekarza oraz szeroko zakrojona promocja książki
w społeczeństwie. Hasłem tegorocznej edycji Tygodnia Bibliotek jest „Zasmakuj w bibliotece”. Z tej okazji Biblioteka szkolna ogłosiła konkurs  na fraszkę lub limeryk.  
Najciekawsze teksty przysłały : Marta Głuchowska i Paulina Zygmunt.