Dnia 2 grudnia 2019 roku w godzinach 8.55 -12.35 na kolejnych 4-ch godzinach lekcyjnych w klasach pierwszych i drugich w ramach Projektu AWF BP odbyły się warsztaty edukacyjne "Zabawy rytmiczno-taneczne i tańce integracyjne kształtujące współpracę oraz właściwe relacje w grupie". Zajęcia prowadziła dr Dorota Różańska wraz ze studentkami AWF w Białej Podlaskiej.

Młodzież mogła poznać tańce różnych narodów oraz ciekawe zabawy integracyjne z podkładem muzycznym. Współpraca z AWF w Białej Podlaskiej układa nam się  bardzo dobrze. Były to już drugie warsztaty proponowane przez uczelnię.